Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Een uitgestrekte woonstad
temidden van een prachtig land

 9a      
1 Introduktie  

Behalve als centrum van studie en cultuur, industrie en handel, ontwikkelt de Leidse agglomeratie zich ook als woongebied voor diegenen, die elders in het zuidelijk deel van de Randstad Holland hun werk vinden.

Een woonomgeving moet attractief zijn. Belangrijk is een levendige, niet te kleine stadskern en culturele en maatschappelijke voorzieningen; belangrijk zijn ook de recreatiemogelijkheden. De zeer dicht bebouwde gemeente Leiden heeft het daarmee, binnen het volgebouwde stadsgebied, niet zo makkelijk.

Het huidige tekort aan recreatieve voorzieningen binnen de stad bedraagt, naar berekening, toch altijd nog een 200 ha, waarvan binnen de gemeentelijke grenzen niet meer dan 35 ha aan wijk-voorzieningen kan worden gevonden. Ook hier kan men de horizon niet meer tot de gemeentelijke grens beperken en moet men de blik verder richten.

Men ziet dan dit:

  • In westelijke richting het kustgebied. Hier liggen omvangrijke recreatiegebieden met een zeer groot absorptie vermogen. Uitstekende toevoerwegen moeten dit gebied toegankelijk maken.
  • In zuidelijke richting ligt een prachtige aanzet voor een bosrijk recreatiegebied, aansluitend op de lommerrijke oude buitenplaatsen en domeinen tussen Voorschoten en Wassenaar, dat uitstekend tot een grootstedelijk parklandschap kan worden ontwikkeld.

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing  
Stedengroep Den Haag - Leiden - Delft
 
6 De woningbouw
7 Een goed geco÷rdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
   
Recreatieve mogelijk-heden in het uitgestrekte merengebied.
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina