Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Het Leidse structuurplan

 8a      
1 Introduktie  

Dit structuurplan voorziet in de ontwikkeling van een afgerond stedelijk gebied, dat - ruwweg ten westen, oosten en zuiden - wordt begrensd door een drietal rijkswegen
(4, 4a en 4b) en, het stadsgebied van het merenlandschap scheidend, de provinciale weg nr. 4 in het noorden.

Op enkele punten wordt deze grens, die het stedelijk gebied van het agrarische afsluit, doorbroken:

 • In het oosten zet zich een industriegebied nog even voort langs de oever van de Rijn: het industrieschap De Grote Polder, tussen de rivier en de spoorbaan gelegen.
 • In het westen reikt, eveneens ten dele langs de oever van de Oude Rijn, een universiteitsterrein van omstreeks 140 ha, van het Leidse station af tot dicht bij het dorpje Valkenburg.
 • Naar het zuidwesten, het woongebied van Voorschoten, langs de Vliet.

Het plan houdt rekening met 5 uitgestrekte nieuwe woongebieden:

 • Een stadsdeel in zuidwestelijke richting, tot de rijksweg 4b (N11- west) waarin een viertal woonwijken voor ca. 50.000 inwoners. Door de ligging aan de zuidwestkant van de agglomeratie zal dit woongebied mede gericht zijn op forenzen, die in de Haagse agglomeratie hun werk vinden.
 • Over rijksweg 4b (N11- west), de woonwijken van Voorschoten met een inwonertal van ca. 20.000.
 • Het woongebied van Oegstgeest in het noordwesten, dat een uitbreiding krijgt in noordelijke richting tot de provinciale weg nr. 4.
  Hier ontstaat een woongebied voor in totaal plm. 22.000 inwoners en, omgeven door een krans van buitenplaatsen en plansoenen, zal deze gemeente zijn landschappelijk karakter grotendeels kunnen houden.
 • In het noorden een woonwijk voor 16.000 inwoners, de Merenwijk.
 • Een gebied in het oosten, in Leiderdorp, met een uiteindelijke capaciteit van
  30.000 inwoners.
   
2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing  
Het structuurplan voor de Leidse agglomeratie
 
6 De woningbouw
7 Een goed geco÷rdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
 
   
Schema wegenstelsel Leidse agglomeratie
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina