Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Een goed gecoördineerd stedelijk beleid

 7      
1 Introduktie  

De kaarten van Leidens ontzet in 1574, waarop heel die dramatische gebeurtenis, met lange, bevlagde roeischepen, hollende piekeniers en losbernend kanonvuur is verbeeld, laten ook zien hoe destijds de stad en de omliggende dorpen  eenzaam en verloren lagen, temidden van uitgestrekte velden.
Neem eens een kaart van heden ter hand en zie hoe deze arcadische situatie al bijna geheel is verdwenen.

Zie, hoe zich - vooral de laatste eeuw - de stad heeft uitgebreid en, rondom, de aangrenzende gemeenten ook een groei-impuls heeft gegeven. Zie, hoe de uitwaaierende stadswijken worden tegemoetgesneld door de groeiende wijken van de omliggende gemeenten. Zie, hoe één aaneengesloten gebied ontstaat, als de bebouwing wederzijds de begrenzing is genaderd.

Deze ontwikkeling gaat snel voort: zie maar eens een schets van de vermoedelijke situatie in 1980 (dat is over ruim 15 jaar al!) en weet, dat in dat jaar het proces niet abrupt kan stoppen, omdat we het nu nog niet kunnen overzien...

Het is duidelijk, dat hier geen sprake meer kan zijn van afzonderlijke samenlevingen, die afzonderlijk bestuurd kunnen worden met voorbijzien van anderer belang. Weliswaar kan men nog redelijk autonome bestuurseenheden handhaven, maar men kan zich niet meer veroorloven om alleen binnen het eigen gemeentelijk territoir te blijven kijken en niet steeds het geheel van de stedelijke ontwikkeling te overzien.

Het aaneengroeien van gemeenten is namelijk eenheel andere gebeurtenis dan het toevallig op elkaar stoten van woonwijken. Het samengroeiend stedelijk apparaat gaat, zonder dat men daaraan iets doet of vermag te doen, vanzelf reageren als één maatschappelijke economische eenheid, zich van getrokken grenzen of getroffen bestuursafspraken niets aantrekkend. Er is, reeds voordat dit gebeurde, een interdependentie van belangen ontstaan, die op geen wijze genegeerd kan worden, zonder schade te veroorzaken aan de totale gemeenschap.

De gemeenten in de Leidse agglomeratie: Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest, Voorschoten, Warmond en Zoeterwoude, toonden begrip voor deze nieuwe situatie, toen men in 1958 wist te komen tot het samenstellen van een gezamenlijk structuurplan voor de Leidse Agglomeratie. Hierdoor konden afspraken worden gemaakt omtrent de bestemming van de gronden in de agglomeratie.

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing
6 De woningbouw  
Het ritme van de moderne stadsuitleg.
 
7 Een goed gecoördineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder
11 Portret van Leiden
       
 
 
 
 
 
   
De zuidoostelijke invals-weg van de stad, met Lammenschansplein
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina