Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

De woningbouw

6      
1 Introduktie  

Het zwaartepunt van de Leidse woningbouw na de Tweede Wereldoorlog ligt aan de zuidwestelijke zijde van de stad.

Ondanks het feit, dat na 1945 in Leiden reeds voor bijna 30.000 mensen woningen zijn gebouwd, is de woningnood in deze stad nog lang niet overwonnen.

Het tekort kan geschat worden op omstreeks 2250 woningen.
Indien men deze op dit ogenblik kon bouwen zouden ze aldus bestemd moeten worden:
1250 om aan de door de woningnood gedwongen samenwoningen een eind te maken, 1000 voor gezinnen, die in de binnenstad in de meest saneringsrijpe woningen huizen.

Binnen de huidige gemeentegrenzen kan nog slechts op een enkele plaats grond worden uitgegeven voor middenstandswoningen. Voor sociale woningbouw is geen grond meer beschikbaar.

In verband met de reconstructie van de binnenstad moeten zeker 2300 gezinnen aan een nieuw onderdak worden geholpen. En dit vˇˇr 1980.

 

Wel wordt er ook in de omliggende gemeenten gebouwd om in de behoefte te voorzien, maar het Leidse gemeentebestuur kan niet blind zijn voor het gevaar dat, al emancipeert de arbeiderswoning, de differentiatie van het woningbezit - noodzakelijk voor het verkrijgen van een gevarieerde bevolkingsstructuur - in de onderscheiden gemeenten te gering wordt, als men in de randgemeenten zijn voorkeur voor de middenstandswoning steeds zo zeer laat spreken.

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing  
Stadsuitbreiding Noord
 
6 De woningbouw
7 Een goed geco÷rdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
   
Winkelcentrum Zuid-West
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina