Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Stadsvernieuwing

 5a      
1 Introduktie  

Binnen het kader van wat nu omtrent de Universiteit, de handel en de industrie en, terzijde, ook reeds omtrent het wonen en het verkeer is gesteld, ligt de opdracht ten opzichte van de vernieuwing en reconstructie van de Leidse binnenstad, waarvoor het Leidse Gemeentebestuur zich geplaatst ziet.

Er is een Universiteit met een aanzienlijk ruimtegebrek. Er zijn centrumvoorzieningen - handelsvestigingen, banken, bestuursgebouwen, scholen en culturele gebouwen - die, ten bate van de hele Leidse agglomeratie en de ruimere omgeving, hier een plaats of   méér plaats moeten vinden.
Er zijn middeleeuwse doorgangen, die zich verzetten tegen het verkeer van nu en die de bloedsomloop van de moderne stad dreigen te stremmen. Er is meer parkeerruimte nodig.
Er zijn industrieën die in het stadscentrum niet meer passen.
Er zijn woonwijken die aan onze eisen niet meer voldoen.
Er is een aanzienlijke culturele erfenis die moet worden behouden en levend moet blijven in de moderne samenleving.

Gelukkig was Leiden , toen de stad zijn laatste krans van omwallingen kreeg, de ruimste stad van Holland, zodat hier het stadsgebied binnen de singelgrachten, in vergelijking met andere steden, tamelijk groot is.
Er kan heel wat gebeuren, maar er moet toch met voorzichtigheid worden gewerkt als een oude stad moet gaan dienen als sociaal, cultureel en zakelijk centrum voor een aaneengegroeid stedelijk woongebied, met in de toekomst een bevolking van 220.000.

Zo is de situatie:
Van het tussen de singels gelegen stadsdeel (bijna 200 ha) is vooral het oostelijk en noordelijk deel in verval geraakt. Het oudste stadsdeel, de kern van de stad dus, is vrij goed gebleven en heeft zich steeds langs de natuurlijke weg vernieuwd. De Universiteit bleek een sterke factor tot behoud.

Maar van de 6300 woningen in de volbewoonde binnenstad zijn er 3000 slecht. Hiervan zouden er zeker 1000 onbewoonbaar verklaard moeten worden. In deze binnenstad leeft 23% van de Leidse bevolking. Ook dit wijst op de noodzaak van een sanering op grote schaal.

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing
6 De woningbouw  
Basisplan voor de sanering binnen en buiten de Leidse veste
 
7 Een goed gecoördineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder
11 Portret van Leiden
       
 
 
 
 
 
   
Omgeving van de burcht
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina