Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche  Courant
 

Leiden en de universiteit

 4a      
1 Introduktie  

De verwevenheid van de Leidenaar met zijn Universiteit zou kunnen worden afgeleid uit het feit dat de kamerverhuursters vroeger voor hun raam een bordje zetten met "cubicula locanda". Maar dit kamerverhuurbedrijf is niet de enige betrekking van Leiden met de Universiteit. Het is er trouwens een die in deze vorm steeds minder belangrijk wordt.

Varieerde tussen de oorlogen het studentenaantal tussen 1500 en 2400, en woonden de studenten haast allen in de Leidse "ploerterijen", na de Tweede Wereldoorlog steeg dit aantal van 3300 in 1946 tot 6800 thans.

Door menigvuldige oorzaken woont een derde deel van deze studenten nu buiten de stad. Het is zonder meer duidelijk dat dit grotere aantal niet meer in de traditionele kosthuizen van weleer te huisvesten is. De factuur van de huidige stadsuitbreidingen en de huisvestingssituatie van de eigen bevolking maakten het onmogelijk om deze grote hoeveelheid te absorberen.

Er is een ontwikkeling gaande in de richting van de speciale studentenhuisvesting. De stichting Studentenhuisvesting Leiden verleent op het ogenblik onderdak aan 1050 studenten. Hiervan zijn er 450 in nieuwe speciale studentenflats ondergebracht. 600 wonen in een veertigtal grote oude panden, verspreid over de Leidse binnenstad. De stichting werkt aan plannen voor de huisvesting van nog 1000 studenten, van wie er 300 in oude panden zullen kunnen wonen, de anderen in nieuw te bouwen flats.

Wel blijven door de verbeterde verbindingen in de Randstad velen thuis wonen, maar meer uitgebreide plannen zullen nodig zijn, omdat in 1980 het aantal studenten 10.000 tot 12.000 zal bedragen, van wie er toch altijd 8.000 Ó 10.000 binnen de Leidse aglomeratie moeten wonen.
1980: dat is over 15Ż jaar.

Doch het probleem van de Leidse Universiteit is bij lange na niet alleen het probleem van studentenhuisvesting.

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing  
Het nieuwe zo÷logisch laboratorium aan de Kaiserstraat
 
6 De woningbouw
7 Een goed geco÷rdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
 
   
Studenten-sterflat, toonbeeld van moderne studentenhuisvesting.
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina