Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Leiden en de industrie

2a      
1 Introduktie  

Bijna de helft van de Leidse beroepsbevolking werkt in de industrie. Vele oudere fabrieken, die zich als een koekoeksjong te midden van armelijke arbeidersbuurten nestelden, hebben thans de neiging om zich in nieuwe sterk gemechaniseerde bedrijven met gespecialiseerde arbeiders naar de stadsrand te verplaatsen.

De textielnijverheid, de traditionele industrie van Leiden, is echter in deze stad niet meer de belangrijkste werkgeefster. Er werken drie maal zoveel werknemers in de metaalindustrie, die zich de laatste decennia sterk heeft ontwikkeld: in de jaren van 1950 tot 1960 steeg het aantal werknemers in deze bedrijfstak met bijna 55%.

Het aantal arbeiders in de voedings- en genotmiddelenbedrijven in Leiden is bijna even groot als dat in de textielindustrie(omstreeks 1500); het aantal werknemers in de grafische bedrijven,plm 1350, komt er tamelijk dichtbij. Ook de bouwnijverheid, met ruim 3000 werknemers, is een belangrijke bedrijfstak.

Opmerkelijk is de vestiging van een zevental Amerikaanse bedrijven binnen de gemeentegrenzen, die zich overwegend bewegen op het gebied van de fijne mechaniek.

De gestage uitbreiding van de Leidse bedrijven en de vestiging van nieuwe industrieŽn, vooral na de Tweede Wereldoorlog, zijn er de oorzaak van dat de voor industriŽle doeleinden bestemde grond binnen de gemeente Leiden zeer beperkt is geworden. Er is thans practisch geen nieuw industrieterrein meer uit te geven.

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing
 

De conservenfabriek van
Tieleman & Dros aan de
Middelstegracht
 
6 De woningbouw
7 Een goed gecoŲrdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
 
   
In het verschiet,tussen rivier en spoorlijn, nieuwe ruimte voor de industrie.
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina