Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Portret van Leiden

11      
1 Introduktie  

Dit is dus het portret van Leiden, de op één na dichtst bevolkte stad van Nederland.

Een tot zijn grenzen volgroeide stad, beklemd tussen zich snel meeontwikkelende randgemeenten. Een stad die worstelt met een tekort aan mogelijkheden.

Er is een tekort aan ruimte voor een zich gezond ontwikkelende industrie.

Er is een tekort aan ruimte voor de ontwikkeling van het economisch, cultureel en maatschappelijk leven van Leiden als regionaal centrum.
Er is een tekort aan ruimte voor een goed verloop van de reconstructie van de binnenstad.

En vooral ook is er binnen de huidige gemeentegrenzen, een tekort aan ruimte voor de historisch met Leiden verbonden, nationaal en internationaal belangrijke Universiteit.

Er is een tekort, tenslotte, aan ruimte voor een voldoende gediffentieerde woningbouw en voor de daarbij noodzakelijke recreatiegebieden.

Wel wordt er gezocht om met anderen gezamenlijk oplossingen te vinden.
Maar, alle goede bedoelingen ten spijt, dit neemt toch niet weg, dat daarmede niet steeds een, uit oogpunt van slagvaardigheid, optimale bestuursvorm kan worden bereikt.

Een slagvaardig beleid immers vraagt om een tijdig kunnen scheppen van een gunstige situatie voor een eenmaal onderkende en gewilde ontwikkeling.

Het Leidse Gemeentebestuur acht het derhalve, wil het de volle eigen verantwoordelijkheid kunnen dragen, noodzakelijk dat de territoriale afbakening van bestuurlijke verantwoordelijkheden en taakstellingen binnen de Leidse agglomeratie op duidelijke en redelijke wijze tijdig aan de snel veranderende situatie wordt aangepast.

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing
6 De woningbouw  
De Uiterstegracht
 
7 Een goed gecoördineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder
11 Portret van Leiden
       
 
 
 
 
 
   
De Lange Mare
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 
 
  Vorige pagina