Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

De horizon ligt verder

10      
1 Introduktie  

Het is al gesteld:

De woonfunctie van de Leidse agglomeratie als onderdeel van de Randstad Holland zal in de komende tijd nog sterker gaan spreken.

Zeer nauw is de Leidse agglomeratie betrokken in de ontwikkeling van de Randstad: zij vormt het noordelijk concentratiepunt van de stedengroep Delft-Den Haag-Leiden, welke, zich uitstrekkend van Delft tot Katwijk, op het ogenblik 990.000 inwoners telt, in de nabije toekomst niet minder dan 1.200.000.

Wel zal de beklemde Haagse agglomeratie een uitlaatklep voor een deel van haar groeiende bevolking vinden in Zoetermeer, dat eerlang 100.000 inwoners zal tellen, maar vele aan de Hofstad economisch gebondenen  zullen in de Leidse agglomeratie een onderdak moeten vinden.

Deelde Leiden aan de haar omringende gemeenten een groei-impuls mede, waardoor deze tot ontwikkeling kwamen en samengroeiden, nu krijgt de gehele Leidse agglomeratie op haar beurt een dergelijke impuls van de Haagse.

De grote agglomeraties in de Randstad groeien snel. De Leidse agglomeratie zal mede door invloed van het Haagse werkgebied zeer snel meegroeien.

Dat betekent, dat men hier ook sneller zal moeten werken om zich aan de nieuwe situaties aan te passen. Men zal sneller in grotere eenheden moeten gaan denken.
Men heeft eerder en in hogere mate behoefte aan beter aangepaste bestuurlijke instrumenten om naar vermogen mee te kunnen werken een woongebied te scheppen voor meer dan een miljoen mensen.

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing  
De tram in de Haarlemmerstraat
 
6 De woningbouw
7 Een goed geco÷rdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
   
De Leidse agglomeratie met Zoeterwoude als nieuwe stad.
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
  Vorige pagina   Volgende pagina