Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

Terug naar De Oude Leidsche Courant
 

Introductie

 1b      
1 Introduktie

 

Dit boekje is geschreven om u te vertellen hoe het in Leiden in het huidige tijdgewricht is gesteld, hoe de stad zo geworden is en hoe deze naar de verwachting van het Leidse Gemeentebestuur zal uitgroeien.

Het is dus een portret van de stad in verleden, heden en toekomst.

Van harte hoop ik, dat dit "Portret van Leiden" zal bijdragen tot begrip voor onze stad en voor de gedachten, die het gemeentebestuur zich omtrent haar ontwikkelingsmogelijkheden heeft gevormd.

Ter ondersteuning van een constructief beleid kan de gemeente Leiden zulk een begrip bij alle betrokken niet missen.

De burgemeester van Leiden,
Jhr. mr. F. H. van Kinschot.

 

 

Leiden is een groeiende stad, beklemd tussen zich snel mee ontwikkelende randgemeenten.

Een stad, die worstelt met een tekort aan mogelijkheden.

Er is een tekort aan ruimte voor een zich gezond ontwikkelende industrie.

Er is een tekort aan ruimte voor de ontwikkeling van het economisch, cultureel en maatschappelijk leven van Leiden als regionaal centrum.

Er is een tekort aan ruimte voor een goed verloop van de reconstructie van de binnenstad

En vooral ook is er, binnen de huidige gemeentegrenzen, een tekort aan ruimte voor de historisch met Leiden verbonden, nationaal en internationaal belangrijke Universiteit.

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit
5 Stadsvernieuwing
.

IndustrieŽn vestigden zich op de oude vestingwallen
 
 
6 De woningbouw
7 Een goed gecoŲrdineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder      
11 Portret van Leiden
 
 
 
 
 

De Langegracht in 1964
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
       
 
 

 

 

 

 
  Vorige pagina   Volgende pagina