Portret van Leiden. Gemeentelijke brochure uit 1964 met het Basiswegenplan en het Structuurplan Leidse Agglomeratie. Opgenomen in de site van Patrick Galjaard.

Bijlage van de Oude Leidsche Courant

Portret van Leiden

Gemeentelijke brochure uit 1964

De Oude Leidsche Courant (Home)
 

Introductie

1a
 
   
1 Introduktie Voorwoord

Het Portret van Leiden is een gemeentelijke brochure uitgegeven in 1964 waarin in grote lijnen uiteengezet is hoe het Leidse Gemeentebestuur de problemen op het gebied van de volkshuisvesting, verkeer, ruimtelijke ordening, e.d. wilde aanpakken.
Kenmerkend voor die tijd zijn optimisme, vooruitgangsdenken en de behoefte de zaken snel aan te pakken zonder de eindeloze discussies die in onze tijd de besluitvoering m.b.t. grote stedebouwkundige projecten zo ernstig vertragen.
In 1958 was het Structuurplan voor de Leidse agglomeratie tot stand gekomen, gevolgd in 1961 door het Basisplan Sanering en Stadsvernieuwing.
Met grote voortvarendheid is aan de uitvoering van deze plannen begonnen. Nieuwe woonwijken zijn gebouwd, nieuwe gebouwen voor o.a. de Universiteit en AZL zijn gerealiseerd. Doorbraken in het centrum, als eerste aanzet van de Cityring, werden uitgevoerd. Een aantal grote wegen,zoals de Churchilllaan, Willem de Zwijgerlaan, Plesmanlaan e.a, werden aangelegd.
 

Maar zoals bekend veranderde het inzicht. Een nieuwe generatie volksvertegenwoordigers nam het bestuur over, met geheel andere ideeën over hoe om te gaan met de historische binnenstad. In 1974 werd een links program-college gevormd,  die de uitvoering van de reconstructie van de binnenstad in de vorm zoals het gemeentebestuur uit 1961voor ogen stond, stopzette.
Met name het beruchte of beroemde Basiswegenplan stuitte op veel verzet - ook onder de bevolking. Ook de aanleg van het ringwegenstelsel buiten het centrum werd gestaakt.
 

Misschien was de schaal van het Basisplan enigzins overdreven. Feit is dat veel problemen op het gebied van de ruimtelijke ordening, zoals het verkeer, de industrie, de woningbouw, groenvoorzieningen e.d. én de moeizame onderlinge samenwerking tussen de verschillende gemeentebesturen binnen de Leidse agglomeratie, ook 43 jaar later nog lang niet opgelost zijn.


De hierna volgende tekst is letterlijk (tot de komma's aan toe) overgenomen uit het oorspronkelijke Portret van Leiden. De foto's zijn ook voor een groot deel hieruit overgenomen.

Patrick Galjaard

 

 

2 Leiden en de industrie
3 Leiden marktplaats en streekcentrum
4 Leiden en de Universiteit

 

De Leidse agglomeratie met Zoeterwoude als nieuwe stad.
 
5 Stadsvernieuwing
6 De woningbouw
7 Een goed gecoördineerd stedelijk beleid
8 Het Leidse structuurplan
 
   
9 Een uitgestrekte woonstad temidden van een prachtig land
10 De horizon ligt verder
11 Portret van Leiden
 
 

Basisplan voor de sanering binnen en buiten de Leidse veste
 
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
 
       
 
 
       
Hit Counter
      Volgende pagina